Educació emocional

Un ambient de seguretat i benestar a les aules, oferint un model relacional basat en el respecte i la convivència.

L’educació emocional i social configura un dels eixos principals del nostre projecte pedagògic. Entenem l’educació emocional com un procés educatiu transversal i continu que facilita el desenvolupament de la intel·ligència emocional i de les habilitats necessàries per afrontar els reptes de la vida quotidiana i augmentar el benestar emocional.

Aquesta educació s’enfoca bàsicament en quatre processos: afavorir la consciència de les pròpies emocions, l’aprenentatge de mecanismes de regulació i autogestió, el reconeixement i empatia envers les emocions dels altres i la millora en habilitats socials.

Per dur a terme aquest objectiu prioritzem un ambient de seguretat i benestar a les aules, oferint un model relacional basat en el respecte i la convivència.