El dia a dia a la Llar

El nadó al centre del projecte educatiu

Amb els més petits (0-2) els nostres principis pedagògics es treballen especialment a partir de les activitats de cura quotidianes: l’alimentació, la higiene, el massatge i els jocs, donant un èmfasi prioritari al benestar del nadó i a l’“apego”. Alhora es van introduint propostes d’aprenentatge, d’experimentació i descobriment com la panera dels tresors, el joc heurístic, els mòduls de psicomotricitat o les safates d’habilitats sensorials.

Totes aquestes activitats van despertant la seva curiositat i faciliten l’aprenentatge, sense perdre de vista que l’objectiu principal és el benestar emocional i físic de l’infant.

A partir dels 2 anys, incorporem una estructura d’aula per espais d’aprenentatge que faciliten el treball/ joc en petit grup, l’aprenentatge actiu i l’atenció personalitzada respectant els diversos ritmes i interessos.