El nostre projecte: Coherència educativa

Model pedagògic, estratègies metodològiques, mestra, espai i família han de ser coherents per propiciar l'educació d'un determinat valor.

Coherència.

La coherència és el valor que fa que tots els principis que formen el nostre model pedagògic quedin integrats i treballin de manera conjunta en una mateixa direcció.

En el vídeo que acompanya aquest article, volem ressaltar la coherència necessària entre famílies, model pedagògic, metodologies, espais de l’escola i mestres per afavorir una veritable educació que ajudi els nostres nens i nenes a ser més lliures, creatius, reflexius, crítics, piadosos i resilients.

Creiem que és important plantejar-se quines qualitats volem que tinguin els nostres infants. No només de grans, sinó també en el moment actual. A La Farga treballem per educar nens i nenes creatives, infants reflexius, piadosos, amb una bona gestió de les seves emocions i aquelles habilitats socials que els permeti una gestió de la seva pròpia vida; nens i nenes respectuosos amb els altres i amb la natura, forts, resilients, amb capacitat d’esforç, i a la vegada amb capacitat de gaudir de la vida. Per aconseguir-ho ens sembla necessari que hi hagi una coherència entre el model pedagògic que s'ofereix, les metodologies d'aula, l'exemple del personal docent , l'espai, ambient de l’escola i, per suposat les famílies, que són les primeres educadores.

Si volem educar en la creativitat, la seva mestra haurà de valorar aquesta qualitat i fomentar-la en ella mateixa i els seus alumnes. a través d’un model pedagògic i uns recursos metodològics concrets; en un entorn ric, creatiu, estimulant i coherent amb la resta de valors i unes famílies que estiguin d’acord amb la importància de la creativitat.

Model pedagògic, estratègies metodològiques, mestra, espai i família han de ser coherents per propiciar l'educació d'un determinat valor.

No podem parlar del valor de la neteja tenint una casa bruta, de la mateixa manera que seria difícil educar en la pietat, l’esforç o la sostenibilitat si no hi ha en nosaltres una lluita per aconseguir aquests valors. És una lluita la il·lusió de formar persones íntegres i responsables dels seus actes.

Les virtuts i valors -tot i que propis de la persona- van adaptant-se al seu temps; avui en dia valors com la creativitat, el pensament crític davant d'un món que exigeix discernir, la responsabilitat envers l’entorn, el treball en equip...obliguen a que ens replantegem si els mètodes, els entorns i els exemples que oferim són coherents amb allò que desitgem educar.

La persona segueix sent la mateixa, però han canviat algunes formes de relació social, d’organització al treball, d’oci; han canviat algunes problemàtiques i oportunitats de l’entorn... i cal que l’educació vagi adaptant-se a aquestes noves formes sense perdre els elements invariables essencials en la persona. Aquest afany per la coherència és una part fonamental del nostre projecte educatiu que volem compartir amb vosaltres per tal que ens ajudeu a viure’l.