El nostre projecte: Coherència educativa

Model pedagògic, estratègies metodològiques, mestra, espai i família han de ser coherents per propiciar l'educació d'un determinat valor.

La nostra concepció de l'educació respon a un paradigma humanista cristià basat en una educació personalitzada que posa a la persona en el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Per aconseguir una educació global de la persona es fa necessari que hi hagi una forta coherència entre els diferents factors que intervenen en l’educació, especialment entre els recursos metodològics, el modelatge que ofereix la mestra, l’espai/ambient de l’escola i les famílies. Quan aquests quatre elements van de la mà es fa molt més fàcil educar en un determinat valor perquè l’infant no aprèn només de les nostres paraules, sinó de les nostres accions, del clima que es crea a les nostres llars, del tipus d’interaccions que mantenim amb els altres, dels valors que visibilitzem en els nostres espais, etc. 


D’entre els diferents principis metodològics que tenim, volem destacar els següents:

ETAPA INFANTIL DE 0 A 3 ANYS

1. Aprenentatge actiu i significatiu buscant un equilibri entre la iniciativa infantil i el model per part de la mestra, que és l’encarregada de planificar les propostes i assegurar un entorn que afavoreixi l’aprenentatge actiu i el descobriment. 

2. Atenció als aspectes emocionals procurant un entorn de benestar i seguretat que faciliti l'aprenentatge positiu i l'expressió de les emocions. 

3. Rutines estables i atenció als hàbits d’alimentació, descans, higiene i joc que són les necessitats bàsiques de l’infant sense les quals no es pot educar. 

4. Cura del desenvolupament motriu i de les habilitats sensorials. Moviment i sentits són dos aspectes fonamentals a l’educació infantil que conformen la “porta d’entrada” de tots els coneixements. 

5. Atenció prioritària al desenvolupament del llenguatge com a base de la resta dels aprenentatges. A l’educació infantil l’oralitat està al centre del procés educatiu i és un pas imprescindible per a un adequat desenvolupament de la lectoescriptura.

ETAPA INFANTIL DE 3 A 6 ANYS

1. Aprenentatge actiu i significatiu buscant un equilibri entre la iniciativa infantil i el model per part de la mestra, que és l’encarregada de planificar les propostes i assegurar un entorn que afavoreixi l’aprenentatge actiu i el descobriment.

2. Organització en espais d’aprenentatge que faciliten l’autonomia dels nens, l’atenció individualitzada i el respecte als diferents ritmes d’aprenentatge i estadis maduratius. Espais rics en propostes i materials que estimulin la curiositat dels infants i el seu desig d’aprendre.

3. Professorat altament format humana i pedagògicament. Programa permanent de formació de professorat que vetlla per la qualitat i innovació de les metodologies i recursos pedagògics.

4. Apertura a la comunitat i integració de les famílies a l’escola promovent la seva participació (celebracions, possibilitat de deixar a l’infant a l’aula diàriament i veure la tutora, tutories personalitzades, reunions trimestrals, escola de famílies, etc.)

5. Educació centrada en la formació humana i en el desenvolupament de les capacitats i valors (honestedat, autonomia, habilitats socials, capacitat de prendre decisions, empatia, creativitat…) imprescindibles en el món actual, sense deixar de banda l’aprenentatge dels continguts propis d’infantil marcats pel currículum.