Aprenentatge cooperatiu i habilitats de pensament

El treball individual esdevé una oportunitat per aconseguir un objectiu comú amb els membres d'un equip.

El professorat coneix i aplica eines d’aprenentatge cooperatiu i habilitats de pensament en les activitats habituals d’aula. S’està implementant el model VESS d’estratègies de pensament a partir de Llar 2. Vess és un model pedagògic per educar a través del pensament. Un model que ajuda els nostres alumnes, les seves famílies i a nosaltres mateixos, a pensar millor, d’una manera més eficaç, més sistemàtica i creativa. 

D'aquesta forma, tots els nens i nenes es comprometen a respectar-se, escoltar-se i ajudar-se a resoldre dubtes: aprendre a escoltar-se, mostrar interès i motivació per descobrir el que coneixen els companys, arribar a petits acords, dominar les pròpies emocions per resoldre petits conflictes, respectar el torn, expressar-se adequadament per transmetre una idea, indicar solucions, etc.

Aquests són alguns dels reptes diaris per a els nostres alumnes. Són oportunitats que s'ofereixen des de l'inici de la seva educació, per adquirir les habilitats de comunicació i socials que els permetrà contribuir en la seva societat.