La psicomotricitat. Una aposta de futur

Per què és tan important la psicomotricitat?

El nen/nena progressa en el coneixement i domini del propi cos, i assoleix, progressivament, seguretat afectiva i emocional, formant-se una imatge positiva d’ell mateix i dels altres. Juga un paper  fonamental en el desenvolupament de la personalitat del nen/nena

A través de la psicomotricitat el nen/nena treballa conceptes relatius a l’espai i el temps, d’una forma lúdica i sense adonar-se’n.

Volem aconseguir un domini progressiu de les destreses motrius bàsiques necessàries, coordinació i equilibri, alhora que potenciem el desenvolupament de la motricitat fina, manipulació i grafisme, aconseguint una millor capacitació de l'escriptura, la lectura i les  matemàtiques, indispensables avui en dia per a l‘ èxit acadèmic!. 

LL0

A partir dels 4 mesos el moviment vestibular és fonamental per desenvolupar el moviment i l'equilibri, amb la pilota i l'hamaca.  L’ arrossegament fomenta la coordinació ull-mà, capacitat que més tard serà essencial per a l' escriptura i la lectura.  Finalment, el volteig canvia substancialment la relació amb l’espai i la gravetat i és de vital importància pel desenvolupament psicomotor.

LL1

A partir de l'any, el gateig desenvolupa la coordinació viso-motriu, decisiva per l’aprenentatge futur de l’ escriptura i la lectura, el tacte, la motricitat fina, l’orientació espaial i el desplaçament del cos. L'escala de braquiació promou un major desenvolupament i maduresa dels pulmons, el que significa més oxigen al cervell,  afavorint els aprenentatges i desenvolupa la prensió i la pinça.

LL2

A partir dels 2 anys, el patró creuat, mitjançant l ’escala de braquiació, desenvolupa la coordinació viso -motriu, decisiva per l ’aprenentatge futur de l'escriptura i la lectura. Amb la tombarella treballem el moviment vestibular, fonamental per desenvolupar l’equilibri, que en aquestes edats també es treballa amb la barra d ’equilibri dura i tova

Treballem el volteig a través de la croqueta que afavoreix el control del cos i del seu equilibri.