La psicomotricitat. Una aposta de futur

Per què és tan important la psicomotricitat?

Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius és un dels objectius bàsics del currículum d'Infantil. La psicomotricitat és una àrea de treball fonamental i des de la llar es comença a treballar de manera sistemàtica, primer a la pròpia aula amb l’ajuda de mòduls i mobiliari que permeten activar el moviment i, a partir de llar 2, als espais especialment dissenyats per aquest ús: el circuit psicomotor i l’espai exterior.

A banda de la importància de treballar el moviment per la seva relació amb l'aprenentatge, també el considerem fonamental per al propi benestar físic i emocional, així com per a afavorir una bona comunicació amb els altres.